KRYPTO KOMPAS. Dowiedź się więcej...

Polityka prywatności

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 26 listopada 2020r. i może być zmieniana. Do pojęć użytych w Polityce Prywatności stosuje się terminy oznaczone w Regulaminie znajdującym się pod adresem URL: https://instytutkryptografii.pl/regulamin .
 2. W przypadku dokonywania zmian w Polityce Prywatności wprowadza się je zgodnie ze zmianami Regulaminu w zakresie korzystania z Konta, tj. należy poinformować Użytkowników zgodnie z Regulaminem i nie można wprowadzać ograniczeń lub opłat bez wyraźnej zgody Użytkownika.

 

§2.COOKIES

 

 1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową lub Serwisem.
 2. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.
 3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
 4. Korzystamy z Google Analytics wyłącznie do prowadzenia wewnętrznych statystyk. Szczegółowe informacje: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

 

 1. Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).
 2. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się Strony Internetowej lub Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie bądź na innych stronach powiązanych.

 

§3. DANE OSOBOWE

 

 1. Co to jest RODO?
  • RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
  • RODO nakłady nie tylko na nas obowiązki informacyjne i związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ale także wskazuje jakie prawa przysługują Tobie. Niniejszy dokument służy prezentacji informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. W jaki sposób Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe?
  • Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest CRYPTOGRAPHY RESEARCH sp. z o.o. , ul. Tadeusza Kościuszki 10/2, 10-502 Olsztyn, NIP: 7393925507, REGON: 382872801, KRS: 7393925507, kapitał zakładowy 5 000 zł (wpłacony w całości)
  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się: biuro@instytutkryptografii.pl .
  • Usługodawca przekazuje dane Użytkownika niezbędne do kontaktu czy rozliczeń finansowych do Sprzedawcy, u którego Użytkownik zakupił Usługę na potrzeby wykonania umowy przez Sprzedawcę i realizację obowiązków prawnych takich jak zaksięgowanie transakcji i jej rozliczenie z Użytkownikiem. Sprzedawca staje się w tym momencie administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych przez Sprzedawcę znajdują się w §3 pkt. 3 Polityki Prywatności.
  • Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.
  • Zakres danych różni się w zależności od celu przetwarzania i wskazany jest każdorazowo w momencie gdy przekazujesz nam określone dane osobowe.
  • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie zgody to jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. W przypadku jeżeli jest konieczne zawsze Ciebie o tym informujemy w momencie jej udzielenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Jest to bezpłatne. Jeżeli cofasz zgodę mamy prawo zapytać się Ciebie o powód cofnięcie zgody, ale nie musisz udzielać odpowiedzi.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych

 

Realizacja umowy o dostęp do Konta w Serwisie lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Od momentu założenia Konta w Serwisie do momentu usunięcia (cel pierwotny), a po tym okresie przez okres przewidziany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

 

Obsługa zapytań

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu przesłania zapytania do momentu udzielenia odpowiedzi.

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Od momentu przesłania reklamacji lub skargi przez okres przewidziany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu wskazanego jako niezbędny do przetwarzania na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie dłużej niż 10 lat.

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

 

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Od momentu udzielania zgody do czasu jej cofnięcia. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W jaki sposób Sprzedawcy przetwarzają Twoje dane osobowe?

Dla Twojej wygody i przejrzystego przekazania informacji obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO realizowany jest przez każdego Sprzedawcę za pomocą informacji zebranych poniżej:

KLUB TRADERA SP. Z O.O.

Administratorem Twoich danych jest: Klub Tradera sp. z o.o.

NIP: 7262682978

REGON: 387309832

KRS: 0000865222

Kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości

Ul. Gnieźnieńska 24

91-046 Łódź

e-mail: klubtradera@instytutkryptografii.pl

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych

 

Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Jeżeli kupujesz Usługę to od momentu podania danych w formularzu do momentu zakończenia świadczenia Usługi (cel pierwotny), a także przez okres 2 lat od dnia zakupu (cel wtórny, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

 

Obsługa zapytań związanych
z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu przesłania zapytania do momentu udzielenia odpowiedzi.

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Od momentu przesłania reklamacji lub skargi przez okres przewidziany przepisami na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu wskazanego jako niezbędny do przetwarzania na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego (do 10 lat). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO Od momentu zakupu Usługi przez okres przewidziany przepisami podatkowymi w zakresie obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych (5 lat).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.

 

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Od momentu udzielania zgody do czasu jej cofnięcia. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

ANALIZY RYNKU SP. Z O.O.

Administratorem Twoich danych jest: Analizy Rynku sp. z o.o.

NIP: 7262682889

REGON: 387250205

KRS: 0000864145

Kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości

Ul. Gnieźnieńska 24

91-046 Łódź

e-mail: analizyrynku@instytutkryptografii.pl

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych

 

Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Jeżeli kupujesz Usługę to od momentu podania danych w formularzu do momentu zakończenia świadczenia Usługi (cel pierwotny), a także przez okres 2 lat od dnia zakupu (cel wtórny, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

 

Obsługa zapytań związanych
z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu przesłania zapytania do momentu udzielenia odpowiedzi.

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Od momentu przesłania reklamacji lub skargi przez okres przewidziany przepisami na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu wskazanego jako niezbędny do przetwarzania na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego (do 10 lat). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO Od momentu zakupu Usługi przez okres przewidziany przepisami podatkowymi w zakresie obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych (5 lat).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.

 

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Od momentu udzielania zgody do czasu jej cofnięcia. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

KLUB INWESTORA SP. Z O.O.

Administratorem Twoich danych jest: Klub Inwestora sp. z o.o.

NIP: 7262682599

REGON: 387113508

KRS: 0000859861

Kapitał zakładowy 6000 zł, wpłacony w całości

Ul. Gnieźnieńska 24

91-046 Łódź

e-mail: klubinwestora@instytutkryptografii.pl

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych

 

Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Jeżeli kupujesz Usługę to od momentu podania danych w formularzu do momentu zakończenia świadczenia Usługi (cel pierwotny), a także przez okres 2 lat od dnia zakupu (cel wtórny, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

 

Obsługa zapytań związanych
z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu przesłania zapytania do momentu udzielenia odpowiedzi.

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Od momentu przesłania reklamacji lub skargi przez okres przewidziany przepisami na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Od momentu wskazanego jako niezbędny do przetwarzania na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego (do 10 lat). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

 

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO Od momentu zakupu Usługi przez okres przewidziany przepisami podatkowymi w zakresie obowiązku ewidencjonowania dokumentów księgowych (5 lat).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.

 

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Od momentu udzielania zgody do czasu jej cofnięcia. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

 

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Znajdź odpowiedź na swoje pytania

Najczęściej zadawane pytania

Bądź na bieżąco - subskrybuj [Kryptowieści]

Zapisz się na listę powiadomień i otrzymuj co tydzień mapę świata inwestycji, dzięki której łatwiej trafisz do celu, jakim jest budowanie własnej niezależności finansowej. Subskrybuj Kryptowieści – cotygodniowy Newsletter, w którym Daniel Jankowski, CEO Instytutu Kryptografii, podpowie Ci:

 • Jakie wartościowe treści dostarczają bezpłatnie nasi trenerzy?
 • Co nowego dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Co ważnego dzieje się w świecie kryptowalut i innych inwestycji?
Zapisy na wydarzenie